Published

##issue.tableOfContents##

Articles

Inna P. Yashchuk, Vira O. Vykhrushch, Ivan S. Rusnak, Tetiana O. Sharhun, Maryna S. Vasylyk
342-352
Lidiia L. Nanivska, Oksana V. Shcherba, Susanna M. Pasichnyk, Mykhaylo M. Kozyar, Iryna V. Savka
353-359
View All Issues